Życie Kancelarii

Arkadiusz Łagowski w najnowszym raporcie Wolters Kluwer

Z przyjemnością informujemy, że Arkadiusz Łagowski wziął udział w pracach nad najnowszym raportem Wolters Kluwer. Raport traktuje o zmianach prawa podatkowego w II półroczu 2022 roku. Komentarz Arka porusza ważny temat związany z CSR i dotyczy wpływu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu na politykę podatkową.

Arek w swoim komentarzu porusza ważne kwestie. Zazwyczaj wydatki ponoszone przez firmy w ramach CSR są zaliczane do kosztów podatkowych, ale jednak nie we wszystkich przypadkach. Pomoc udzielana uchodźcom, taka jak zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, czy inne działania społecznie użyteczne, mogą zostać zignorowane przez organy podatkowe, ponieważ nie wpisują się w definicję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Organy podatkowe nie uwzględniają faktu, że działania pomocowe stały się powszechne i zostały w nie włączone zarówno organy państwowe, jak i podmioty prywatne. Co więcej, brak zaangażowania w pomoc mógłby skutkować negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi dla przedsiębiorców, w tym utratą zaufania kontrahentów i spadkiem przychodów.

Działania takie, jak pomoc uchodźcom są oczekiwane przez społeczeństwo, ponieważ odzwierciedlają solidarność Polaków z Ukraińcami. Organy podatkowe powinny wziąć pod uwagę ten fakt i zaktualizować swoje interpretacje podatkowe w odniesieniu do nowych realiów.

Cieszymy się, że komentarz Arka przyczynia się do zwiększenia świadomości na temat CSR i związanych z nią rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do lektury całego raportu.

Źródło: Wolter Kuwers