Nasz zespół

Aleksandra Chojnacka

Doradca podatkowy, praktyk prawa podatkowego z 20-letnim doświadczeniem zawodowym, doświadczony pracownik organów kontroli skarbowej i organów podatkowych, specjalista w obszarze cen transferowych.

Absolwentka kierunków Finanse i Bankowość oraz Prawo podatkowe na Uniwersytecie Łódzkim, a także Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktorantka w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz absolwentka podyplomowych studiów SGH z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Przez 12 lat była związana z organami podatkowymi, w tym z Urzędem Kontroli Skarbowej w Warszawie, gdzie zajmowała się głównie podatkiem dochodowym od osób prawnych. Następnie prowadziła zespoły cen transferowych oraz wdrożeń ulg podatkowych w spółkach doradztwa podatkowego. Aktualnie zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu CIT.

Współautorka publikacji z obszaru cen transferowych wydawnictwa Wolters Kluwer: „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”  oraz „Leksykon cen transferowych”.

Przeprowadziła szereg projektów dla przedsiębiorstw wielonarodowych, dla największych podmiotów z wielu branż. Szkoli oraz aktywnie współpracuje z Ministerstwem Finansów w ramach grup roboczych Forum Cen Transferowych.

Arkadiusz Łagowski

Doradca podatkowy, Członek Prezydium, Wiceprzewodniczący Grupy VAT, Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Zajmuje się projektami z zakresu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał wydając interpretacje podatkowe w zakresie VAT w urzędzie skarbowym oraz prowadząc postępowania podatkowe. Następnie pracował w międzynarodowych spółkach doradztwa podatkowego, w tym w tym z tzw. Wielkiej Czwórki oraz pełnił funkcję wewnętrznego doradcy podatkowego u jednego z operatorów komórkowych. W okresie styczeń 2019 – październik 2021 był partnerem w kancelarii doradztwa podatkowego.

Autor wielu publikacji i raportów dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej. Prelegent na szkoleniach, pełnomocnik w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Komentator zagadnień podatkowych w radiu i telewizji. Ekspert biorący udział w pracach komisji parlamentarnych.

Mirosława Zugaj

Doradca podatkowy, prawnik, samodzielny księgowy.

Mirka posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Pracowała w organach podatkowych oraz spółkach doradztwa podatkowego. Przez ostatnie sześć lat wspierała firmę audytorską przy badaniu sprawozdań finansowych oraz była wewnętrznym doradcą w dużym podmiocie prowadzącym księgi rachunkowe.

 

Doradca podatkowy Warszawa, ulga B+R, IP Box, szkolenia podatkowe, bieżące doradztwo, reprezentowanie przed organami podatkowymi

Uczestniczyła w wielu przeglądach podatkowych i projektach due diligence, w szczególności dla branży energetycznej oraz informatycznej. Z powodzeniem wdrażała ulgi B+R oraz IP Box.

Wielokrotnie, z sukcesami, reprezentowała podatników przed sądami administracyjnymi.

Mirka to również doświadczony szkoleniowiec, który trudne tematy podatkowe potrafi przekazać w prosty i ciekawy sposób.

Często komentuje przepisy podatkowe w prasie fachowej i telewizji.

Prywatnie wielbicielka teatru i wszelkiej aktywności sportowej.

Kancelaria podatkowa Warszawa, ulga B+R, IP Box, szkolenia podatkowe, bieżące doradztwo, reprezentowanie przed organami podatkowymi

Michał Podsiadło

Starszy konsultant podatkowy.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Michał zdobywał doświadczenie w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (KPMG, EY), biorąc udział w szerokim i różnorodnym zakresie projektów podatkowych obejmujących różne branże.

Aktualnie wspiera doradców podatkowych Kancelarii m.in. w bieżącym doradztwie oraz konstruowaniu opinii podatkowych, projektach restrukturyzacyjnych, planowaniu podatkowym, projektach Private Clients, przeglądach podatkowych (w tym podatkowych badaniach due diligence), projektach MDR, wdrażaniu ulg podatkowych, koordynacji projektów TP, weryfikacji oraz konstruowaniu procedur podatkowych, jak również pracach związanych z szeroko rozumianym business development Kancelarii. Michał interesuje się także prawem spółek, prawem instrumentów finansowych oraz szeroko pojętym rynkiem finansowym.

Zainteresowania Michała to filozofia analityczna, geopolityka oraz sztuka.

Artur Lepa

Konsultant podatkowy.

Student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach rozwoju zainteresowań naukowych, uczestniczy w Szkole Prawa Amerykańskiego i Kole Naukowym Prawa Podatkowego TBSP UJ, gdzie zajmuje się organizacją konferencji naukowych.

Artur wspomaga nasz zespół doradców podatkowych, głównie
w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego oraz cen transferowych.
Do jego zadań należy również analiza orzecznictwa i interpretacji indywidualnych, a także przygotowywanie projektów opinii podatkowych.

Kancelaria podatkowa Warszawa, ulga B+R, IP Box, szkolenia podatkowe, bieżące doradztwo, reprezentowanie przed organami podatkowymi

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych, gdzie wspierał prawników w opracowywaniu pism procesowych oraz doradztwie prawnym, z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego.

Prywatnie Artur interesuje się szachami, rekonstrukcjami historycznymi i lotnictwem.

Kancelaria podatkowa Warszawa, ulga B+R, IP Box, szkolenia podatkowe, bieżące doradztwo, reprezentowanie przed organami podatkowymi

Dominika Zawiska

Konsultantka podatkowa.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, gdzie wspierała prawników w przygotowywaniu pism procesowych oraz umów gospodarczych.

Od blisko dwóch lat wspomaga nasz zespół doradców podatkowych, głównie w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego oraz cen transferowych. Dominika zajmuje się sporządzaniem projektów odpowiedzi dla Klientów oraz dokumentacji podatkowych i analiz porównawczych.

Prywatnie Dominika interesuje się podróżami oraz rozwija swoje zainteresowania literackie.

Jakub Subocz

Młodszy konsultant podatkowy.

Student kierunku prawno-ekonomicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwent finansów, audytu i inwestycji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył w biurach rachunkowych. 

Wspiera nasz zespół doradców podatkowych, głównie w zakresie cen transferowych. Jakub zajmuje się sporządzaniem dokumentacji cen transferowych, analiz porównawczych, analizą orzecznictwa i interpretacji indywidualnych. Wspiera też zespół w bieżącym doradztwie podatkowym. 

Kancelaria podatkowa Warszawa, ulga B+R, IP Box, szkolenia podatkowe, bieżące doradztwo, reprezentowanie przed organami podatkowymi

Prywatnie pasjonuje się szachami, fotografią analogową i podróżami.

Kancelaria podatkowa Warszawa, ulga B+R, IP Box, szkolenia podatkowe, bieżące doradztwo, reprezentowanie przed organami podatkowymi

Julia Zych

Młodsza konsultantka podatkowa.

Studentka prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Absolwentka Technikum Ekonomicznego z certyfikatem kwalifikacji w zawodzie technika ekonomisty (kwalifikacja EKA.04, EKA.05).

Od roku 2023 wspomaga nasz zespół, głównie w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego oraz cen transferowych.  

Julia zajmuje się researchem prawnopodatkowym oraz przygotowywaniem szablonów odpowiedzi dla Klientów. Ma także okazję pisać artykuły, newslettery oraz tworzyć prezentacje obrazujące zagadnienia z prawa podatkowego. Działania te pozwalają jej na rozwój oraz zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie doradztwa podatkowego.  

W wolnym czasie Julia interesuje się psychologią, dietetyką oraz kulturoznawstwem. Rozwija się także kulinarnie tworząc coraz to nowsze wypieki.