Życie Kancelarii

Prawo.pl – Firmom coraz trudniej udowodnić należytą staranność w rozliczanie podatków

Nasz komentarz podatkowy opublikowany w artykule na łamach Prawo.pl – Zagadnienie konieczności weryfikacji partnerów biznesowych odżyło niedawno również w nowej formie. Chodzi o ostatnie zmiany przepisów o podatku u źródła. Najmocniej dotyczy ono wybranych wypłat zagranicznych przekraczających 2 mln zł. W tym wypadku chodzi o wykluczenie stosowania preferencji w postaci zwolnienia albo zmniejszenia stawki podatkowej do wypłat na rzecz agentów, pośredników i podobnych podmiotów.

„Dochowywanie należytej staranności musi dotyczyć nie tylko weryfikacji kontrahentów, ale także uporządkowania wewnętrznych spraw firm. Chodzi w tym wypadku nie tylko o wykluczenie przestępczych działań nieuczciwych pracowników, co ma swoje negatywne skutki podatkowe, ale przede wszystkim ograniczenia możliwości popełnienia błędów. Takie przygotowanie wewnętrznych procesów zabezpieczających jest wyrazem należytej staranności podatnika. Pierwszym impulsem dla weryfikacji, czy dany podatnik posiada swoją politykę podatkową i wewnętrzne procedury merytoryczne dotyczące rozliczania podatków, było wprowadzenie dla dużych firm, obowiązku publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Kolejna fala należytej staranności związana będzie z prawdopodobnym wprowadzeniem od 2024 r. obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur.”

Źródło:
Prawo.pl – Firmom coraz trudniej udowodnić należytą staranność w rozliczanie podatków