Życie Kancelarii

Nowy komentarz podatkowy Mirosława Zugaj w Rzeczpospolita w artykule – Prezent dla pracownika jako darowizna?

W komentarzu nasz doradca wyjaśnia, że jeśli upominek dla pracownika jest traktowany jako darowizna, pracodawca nie musi naliczać mu przychodu ani płacić składek ZUS. Jednakże, warto zauważyć, że darowizny nie są zaliczane do podatkowych kosztów dla firmy. Takie podejście może przynieść korzyści finansowe przedsiębiorcom, szczególnie ryczałtowcom czy firmom z aktualną stratą działalności. Ponadto, uznanie upominków za darowizny może poprawić wizerunek firmy, gdyż pracownicy nie muszą płacić podatku i składek od okolicznościowych prezentów.

Jednocześnie Mirosława przypomina, że granica między darowizną a składnikiem wynagrodzenia jest cienka. Jeśli prezent stanowi nagrodę za wykonaną pracę, może nie być uznany za darowiznę. Podobnie, upominki gwarantowane w umowie pracy czy wewnętrznych regulaminach wynagradzania nie są darowiznami.