Tax alert

SKA nadal atrakcyjna dla niektórych. Szczególnie dla franczyzobiorców

Podwyższenie obciążeń publicznoprawnych z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy przepisów wprowadzonych Polskim Ładem skutkowało zwróceniem uwagi części przedsiębiorców na spółkę komandytowo-akcyjną (SKA).

Oprócz możliwości korzystania ze stawki 9% CIT dla małych podatników, a także z preferencyjnego podatkowo odliczenia podatku dochodowego SKA od podatku komplementariusza, wspólnicy takiej spółki – osoby fizyczne – nie podlegali dotychczas obowiązkowi odprowadzania składek ZUS i składki zdrowotnej (NFZ).

Ustawodawca to zauważył i w opublikowanym w dniu 24 marca br. projekcie zmian do Polskiego Ładu nałożył na komplementariusza SKA – osobę fizyczną – obowiązek opłacania składek ZUS i NFZ, analogicznie jak w zakresie wspólników pozostałych spółek – podatników CIT. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie od 2023 r.

W efekcie, od 2023 r. na gruncie obciążeń publicznoprawnych (podatki plus składki ZUS i NFZ), sytuacja komplementariusza SKA będzie analogiczna do sytuacji komplementariusza spółki komandytowej.

Jednocześnie, prowadzenie działalności w formie SKA wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu dodatkowych wymogów. Z uwagi na powyższe, można by zakładać, że atrakcyjność korzystania z SKA przez przedsiębiorców istotnie spadnie.

Z drugiej strony, w przypadku SKA możliwe jest skupienie obu rodzajów wspólników –komplementariusza i akcjonariusza – w jednej osobie. Innymi słowy, w odróżnieniu do spółki komandytowej czy jawnej, można zawrzeć umowę SKA niejako samemu ze sobą. Potwierdzają to także wyroki sądów administracyjnych.

Z tego względu, SKA w dalszym ciągu może być ciekawym wyborem formy prowadzenia działalności przez niektóre podmioty, wobec których inne regulacje, czy zobowiązania umowne, nakładają obowiązek samodzielnego prowadzenia działalności. Taka sytuacja może przykładowo dotyczyć franczyzobiorców i wynikać z polityki korporacji (franczyzodawców).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z kwestią prowadzenia działalności za pomocą SKA, to oczywiście zachęcamy do kontaktu.

Daniel Szczepanik
Radca prawny, doradca podatkowy