Tax alert – odwieszenie krajowych schematów podatkowych

Od 1 lipca 2023 r. na terenie Polski nie obowiązuje już stan zagrożenia epidemicznego. 16 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie.  

 

W podatkach to mała rewolucja, gdyż obowiązujący obecnie okres zawieszenia terminów zgłaszania krajowych MDR zakończy się 30. dnia od daty zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.  

 

Oznacza to, że od 1 sierpnia 2023 zawieszone terminy biec będą na nowo.  

 

Przekładając nowe regulacje na praktykę – jeśli termin na raportowanie: 

  • zaczął biec przed 8 marca 2020 r. (wtedy weszła w życie tzw. ustawa covidowa)1 – od 1 sierpnia 2023 r. biegnie nadal z uwzględnieniem dni, jakie upłynęły przed 8marca 2020 r.  
  • powstał w okresie zawieszenia obowiązków raportowania – czyli między 8 marca 2020 r. a 30 czerwca 2023 r.,  biegnie dopiero od 1 sierpnia 2023 r. 

Ogłoszenie zniesienia stanu epidemiologicznego to odpowiedni moment na sprawdzenie uzgodnień, które mogły podlegać raportowaniu w okresie pandemii, a nie zostały zaraportowane ze względu na zawieszenie terminów. Trzeba również ponownie wrócić do praktyki pilnowania terminów na składanie okresowych MDR-3. 

 

Plan działania dla każdego przedsiębiorcy, który może mieć styczność ze schematami podatkowymi: 

 

  • sprawdzenie spełnienia kryterium kwalifikowanego korzystającego ze schematów podatkowych, 
  • Sprawdzenie obowiązków: identyfikacja udostępnionych, otrzymanych i wykorzystanych schematów, 
  • weryfikacja, czy zaraportowanie schematu przez inny zobowiązany podmiot spowodowało zwolnienie z obowiązku raportowania, 
  • w przypadku stwierdzenia obowiązku zaraportowania, kluczowe jest wybranie właściwej procedury (MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4). 

 

Konsekwencje 

 

Niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania MDR albo niedotrzymanie stosownych terminów może się wiązać ze znaczącymi karami finansowymi nakładanymi na osoby fizyczne oraz dodatkowymi sankcjami dla podmiotów. Kary te obecnie mogą wynieść do ok. 33 mlnzł, jednak od 1 lipca 2023 r. ich maksymalna wartość wzrasta do  ponad 34 mln zł. W przypadku skazania za przestępstwo skarbowe w związku zniedopełnieniem obowiązków raportowych sąd może również orzec ozakazie prowadzenia określonej działalności. 

Warto więc pomyśleć już teraz o odpowiednim zabezpieczeniu własnych interesów, gdyż konsekwencje mogą być poważne. W zakresie MDR mamy na pokładzie świetnych specjalistów, którzy wspierają i pomagają zaopiekować ten obszar w firmach.