W maju 2024 r. w naszym newsletterze opowiadaliśmy o uldze na robotyzację. Poniżej przedstawiamy wysłany newsletter. Chcesz być na bieżąco? Zapisz się już dziś!

Ulga na robotyzację funkcjonuje od 1 stycznia 2022 r. Pozwala na dodatkowe odliczenia 50% kosztów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026 (art. 15 ust. 6 ustawy o  CIT i art. 22 ust. 8 ustawy o PIT). Stanowi więc atrakcyjne rozwiązanie, które może przekładać się na znaczne oszczędności podatkowe.

Jednakże już od samego początku możliwość oraz sposób skorzystania z preferencji sprawia podatnikom sporo problemów.

W momencie wdrażania przedmiotowej ulgi, kluczowa jest bowiem poprawna identyfikacja maszyny/urządzenia jako „robota przemysłowego”, tj. posiadającego zastosowanie wyłącznie przemysłowe.

W ustawie o CIT została przewidziana rozbudowana definicja robota przemysłowego, wskazująca, że jest nim automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszyna, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie 4 szczegółowe warunki: wymienia dane w formie cyfrowej, jest połączona z systemami teleinformatycznymi, jest monitorowana za pomocą czujników kamer lub innych podobnych urządzeń oraz jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

W dotychczasowym podejściu DKIS pojęcie robota produkcyjnego rozumiane i interpretowane było ściśle, zgodnie z powyższą definicją ustawową.

W ostatnim czasie pojawiło się jednak przyjaźniejsze i bardziej liberalne podejście. Przełomowy wyrok WSA w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2024 r., sygn. I SA/Kr 238/24 dotyczył spółki, prowadzącej aptekę, która rozważała zakup robota w celu m.in:

  • usprawnienia dostaw i procesów związanych z określeniem poziomu zapasów wyrobów medycznych i lekarstw,
  • sprawniejszej realizacji recept,
  • zapewnienia odpowiedniej temperatury przechowywania lekarstw,
  • wspierania produkcji leków recepturowych poprzez: gromadzenie i przechowywanie surowców, dostarczenie surowca z miejsca magazynowania, przechowywanie już wyprodukowanych leków recepturowych.

Spółka stwierdziła, iż zakres tych czynności pozwala jej na skorzystanie z podatkowej preferencji. Jej zdaniem pod pojęciem procesu produkcyjnego w aptece należy rozumieć także wytwórstwo leków recepturowych. Nawet jeśli robot nie bierze udziału bezpośrednio w samym procesie wytwórczym leków, to wykona on jednak szereg czynności zarówno przed, jak i po procesie produkcyjnym wyrobu medycznego (procesy związane z magazynowaniem czy dystrybucją).

Takie rozumienie pojęcia „robota przemysłowego” potwierdził krakowski WSA:

Wytwarzanie leków recepturowych jest procesem produkcyjnym, dlatego zakup robota aptecznego jest objęty podatkową preferencją.

Zgodnie z podejściem sądu uznać można, iż pojęcia „przemysł” oraz „zastosowania przemysłowe” powinny być rozumiane szeroko i obejmować także procesy okołoprodukcyjne jak np. przechowywanie, transport, kontrola jakości wyrobów.

Co ważne, takie rozumienie przedmiotowej preferencji stwarza możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację przez zdecydowanie szerszą grupę podatników. Zgodnie bowiem z założeniami do ustawy CIT ulga ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym, to z kolei przekłada się na pokazanie potencjału polskich przedsiębiorstw w środowisku globalnym.

Zachęcamy do analizy powyższej kwestii, ponieważ może to właśnie Państwa Spółka ma także niezidentyfikowaną dotąd możliwość skorzystania z oszczędności podatkowej jaką stwarza ulga na robotyzację.

Chcesz sprawdzić czy w Twojej spółce ulga na robotyzację znajdzie zastosowanie? Zadzwoń📞 lub napisz do nas📩 i wspólnie znajdźmy możliwości na oszczędności.