Życie Kancelarii

Prawo.pl – Firmy nie chcą współpracować z fiskusem

Nasz komentarz podatkowy opublikowany w artykule na łamach Prawo.pl – Program Współdziałania, czyli współpracy firm ze skarbówką, funkcjonuje ponad dwa lata. Jak się jednak właśnie okazało, nie cieszy się popularnością. W ramach programu podpisano dotychczas zaledwie… trzy umowy. Z czego to wynika? Czy taką umowę o współpracę warto więc w ogóle zawierać?

„Podmiot, który jest zatem zainteresowany podpisaniem umowy o współdziałanie, zmuszony jest do poniesienia dużego wysiłku administracyjnego związanego z uporządkowaniem kwestii podatkowych, wprowadzeniem licznych procedur oraz dokładną weryfikacją swoich rozliczeń. Jest to proces długotrwały i kosztowny a potencjalne korzyści w postaci ewentualnego zmniejszenia ryzyka podatkowego poprzez zawieranie porozumień z fiskusem są dość nieostre i mało wymierne. Nie każdego po prostu na to stać, aby ponieść taki wysyłek ekonomiczny i organizacyjny. To tłumaczy małe zainteresowanie tym zagadnieniem.”

„Z drugiej jednak strony duże podmioty, które i tak muszą posiadać swoją politykę compliance w zakresie podatków, mogą dzięki temu realnie obniżyć koszty związane z samym wejściem w proces negocjowania umowy z szefem KAS. Odnosi się to szczególnie do nowych podmiotów, które mają stosunkowo krótką historię podatkową w Polsce, a mogą korzystać z wypracowanych wzorców w zakresie compliance. „

„Tak, czy inaczej umowy o współdziałanie pozostaną najprawdopodobniej luksusem, dostępnym dla niewielu. Należy jednak mieć nadzieję, że również pozostali podatnicy będą mieli możliwość prowadzenia biznesu w przyjaznym otoczeniu, opartym o wzajemne zaufanie. Dziś z tym bywa niestety różnie.”

Źródło:
Prawo.pl – Firmy nie chcą współpracować z fiskusem