Życie Kancelarii

Szkolenie ze zmian w podatkach CIT i VAT na 2022/ 2023 lub ewentualnie w innym wybranym temacie (online lub stacjonarne)

Podatek CIT

Zmiany wprowadzone przez NOWY ŁAD 1.0 i 3.0

 1. Pojęcie rzeczywistego właściciela
 2. Definicja zarządu a rezydencja podatkowa w Polsce
 3. Obowiązek przekazania ksiąg do urzędu
 4. Lokalna dokumentacja cen transferowych
 5. Amortyzacja nieruchomości
 6. Ulga na złe długi
 7. Koszty finansowania dłużnego
 8. Ukryta dywidenda
 9. Przerzucone dochody
 10.  Podatek minimalny
 11. Spółka holdingowa
 12. Podatek u źródła
 13. Zatrudnienie na czarno – sankcje podatkowe
 14. Ulgi – krótkie omówienie
  • ulga na prototyp
  • ulga na innowacyjnych pracowników
  • ulga na robotyzację
  • ulga na IPO
  • ulga na ekspansję
  • ulga konsolidacyjna
  • ulga na wspieranie sportu i kultury

Podatek VAT

SLIM VAT 1.0 – przypomnienie

 1. Korekty in minus
 2. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego
 3. Inne zmiany – krótkie omówienie

SLIM VAT 2.0 – przypomnienie

 1. Zmiany w rozliczaniu importu usług i WDT
 2. Ulga na złe długi
 3. Import uproszczony – zmiany (art. 33a)
 4. Inne zmiany – krótkie omówienie

SLIM VAT 3.0 – planowane zmiany

 1. Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro
 2. Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących
 3. Doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest WDT
 4. Konsolidacja wydawania wiążących informacji
 5. Rozszerzenie zwolnienia od VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi
 6. Rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT
 7. Liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych
 8. Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji dla niektórych podatników
 9. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej
 10. Wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej w sytuacji zmiany faktora
 11. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych
 12. Rozszerzenie katalogu należności, jakie mogą być regulowane środkami z rachunku VAT

Krajowy System e-Faktur (KSEF) – planowane zmiany, na co zwrócić uwagę

 1. Na czym polega?
 2. Obligatoryjny KSeF od 2024 r.?
 3. Jakie zmiany informatyczne?
 4. Jakie zmiany procesowe?
 5. Jakie zmiany w umowach?
 6. Kwestia dostępów do systemów
 7.  Na o zwrócić uwagę

Nowy Ład – grupa VAT

 1. Dla kogo te regulacje?
 2. Podstawowe założenia
 3. Zalety i wady

Przegląd aktualnego orzecznictwa i interpretacji w Państwa branży
W tym miejscu chcielibyśmy omówić wybrane przez nas zagadnienia. Przy czym zakres tematyczny powinien być tak dobrany, by jego omówienie nie zajęło więcej niż godzinę zegarową.

DODATKOWE TEMATY SZKOLENIA

Dodatkowo, jeśli byliby Państwo zainteresowani możemy rozszerzyć program szkolenia o poniższe wybrane dwa tematy, które byłby omówione w czasie drugiego dnia szkolenia.

Proponujemy następujące zagadnienia:

 • WHT – podatek u źródła – zasady poboru, zwrotu, przegląd orzecznictwa i interpretacji
 • Transakcje międzynarodowe w VAT – WDT/ WNT/ import i „eksport” usług/ transakcje łańcuchowe
 • MDR – praktyczne aspekty
 • VAT i CIT dla służb księgowych – przypomnienie podstawowych zasad, orzecznictwa i interpretacji
 • PIT i NFZ – Nowy Ład 2.0 – formy opodatkowania, nowa skala podatkowa, składka zdrowotna po zmianach, ulga dla klasy średniej i konsekwencje jej uchylenia, nowe ulgi, nowe wymogi dokumentacyjne.

WARUNKI OFERTY

Czas szkolenia

około 6 godzin zegarowych dzień szkoleniowy

Termin szkolenia

uzgodniony z Państwem

Miejsce szkolenia

Państwa biuro lub inne wskazane przez miejsce.
On line.

lość uczestników
nielimitowana

Materiały
przesłane w wersji elektronicznej (prezentacja)

Cena szkolenia wynosi
Prosimy o kontakt – do ustalenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 690 800 858 lub mailowo: biuro@clpodatki.pl