Tax Alert

29 maja 2023 r. NSA wydał uchwałę, zgodnie z którą zabezpieczeniem nie można objąć sankcji VAT.

 

Zdaniem NSA, przedmiotem zabezpieczenia może być tylko zobowiązanie podatkowe. Sankcja VAT stanowi natomiast dodatkowe zobowiązanie podatkowe niepodlegające zabezpieczeniu.

 

Uchwałą SN sędziowie orzekli, że dotychczasowe orzecznictwo błędnie uznawało dodatkowe zobowiązanie podatkowe za zobowiązanie podatkowe. Tym samym w kwestii rozstrzygnięcia słuszności dokonywanych zabezpieczeń nie ma znaczenia wykazanie świadomości podatnika, co do udziału w karuzeli podatkowej. Uchwała NSA jest wiążąca dla innych sądów.

 

Koniec z niezasadnymi zabezpieczeniami

 

Co stanowisko NSA oznacza w praktyce dla podatników? Skutkiem uchwały jest to, że organy podatkowe nie będą mogły dłużej zajmować bliżej nieokreślonych sankcji VAT na majątku podatnika jedynie na podstawie obawy niewykonania zobowiązania podatkowego. Nałożenie sankcji VAT będzie bowiem możliwe dopiero z chwilą wydania decyzji ostatecznej.
Uchwała dotyczy sankcji VAT wynoszących 15%, 20% oraz 30% należnej kwoty podatku za błędy oraz 100% za oszustwa.

 

Pozytywne rozstrzygnięcie dla podatników

 

Brak zabezpieczenia zdecydowanie ułatwi podatnikom dalsze prowadzenie działalności. Bez znaczenia okażą się działania fiskusa w celu uprawdopodobnienia świadomości udziału podatnika w karuzeli podatkowej, a także nadejdzie koniec zabezpieczeń na kwoty wyższe, niż okazują się one w wydanych później decyzjach wymiarowych organów podatkowych. Uchwała NSA może być kluczowa dla niejednego biznesu.

Sygnatura uchwały: I FPS 1/23

W przypadku problemów lub wątpliwości z interpretacją przepisów, pozostajemy do Państwa dyspozycji.