Blog

Tax alert – Duże zmiany w ordynacji podatkowej

Do tej pory opłata za wydanie interpretacji wynosiła 40 zł za jedno pytanie. Po zmianach kwota ta będzie ustalana w drodze rozporządzenia wykonawczego, a jej maksymalna wysokość może wynieść nawet równowartość minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 2024 r. to 4 200 zł).

czytaj dalej

Alkohole i odliczenie VAT

Dziś na tapetę bierzemy wydatki alkoholowe – jak inaczej możemy świętować nadchodzący dzień whisky? W biznesie i podatkach ten temat jest dość kontrowersyjny – co z kosztami i odliczeniem VAT?

czytaj dalej

Niedobory a prawo do odliczenia VAT

Z opublikowanego niedawno uzasadnienia do wyroku NSA z 14 października 2022 r. (sygn. I FSK 1323/18) wynika, że w przypadku stwierdzenia niedoboru towarów, dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT przy ich zakupie, nie ma znaczenia jak okoliczności towarzyszące lub wywołujące powstanie niedoborów towarów zostaną zakwalifikowane na gruncie karnym (kradzież, zniszczenia cudzego mienia). Dla odliczenia podatku ważne jest, aby to podatnik nie przyczynił się w sposób zawiniony swoimi działaniami lub zaniechaniami, do powstania takiego stanu

czytaj dalej

Zatrzymany w spółce zysk daje podatkową oszczędność

Po sporządzeniu sprawozdań finansowych wielu podatników zna już swój wynik. Jeśli spółka osiągnęła zysk to wielu wspólników z pewnością zastanawia się nad jego podziałem (o ile nie musi być przeznaczony na pokrycia straty z lat ubiegłych). A co jeśli wspólnicy zdecydują się pozostawić zysk w spółce, przekazując na kapitał zapasowy czy rezerwowy. Czy takie rozwiązanie daje spółce jakieś korzyści? Od pewnego czasu tak.

czytaj dalej