Blog

SLIM VAT 3 – Zapowiedź zmian

Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. pakiet Slim VAT 3.

czytaj dalej