Niedobory a prawo do odliczenia VAT

Baza Wiedzy Niedobory a prawo do odliczenia VAT Naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję nakazującą dopłatę podatku VAT spółce prowadzącej sklep. Zdaniem organu podatkowego spółka powinna była dokonać korekty podatku naliczonego od zakupionych towarów...